Inför mitt besök

Copyright @ All Rights Reserved

För att min kropp ska klara av arbetet i flera år och för att utföra ett bra arbete på ett säkert sätt och för att du ska få en väl utförd skoning/verkning på din häst är det bra att du kan försöka checka av alla punkter.

  • Hästen är inne.

-Ta in i tid så hästen hinner kissa och dricka.

- Under vintern är det bra att ta in hästen minst en timme innan.

 

  • Hästen är ren och torr.

 

  • Benen är rengjorda och hovarna kratsade.

 

  • Lugn och ro i stallet.

 

  • Se till att det finns bra belysning.

 

  • Håll skoplatsen så fri som möjligt från saker som jag eller hästen kan skada oss på.

 

  • Håll arbetsplatsen fri från drag. Tänk på min rygg!

 

  • Stallet är uppvärmt under vintern

 

  • Ett jämnt och fast underlag att stå på (ej grus, stampat jordgolv, trägolv)